Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken acht Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

Startbijeenkomst HOS

2020-09-09

De HOS startbijeenkomst vindt plaats op woensdag 9 september 2020, 08.30 - 17.00u. Alle studenten worden voor deze startbijeenkomst verwach...

Webinars online onderwijs: inschrijving geopend!

2020-04-20

Je kunt je nu inschrijven voor webinars over het vormgeven van online onderwijs en hoe daarbij studenten kunnen worden ingezet en begeleid....

HOS is nu officieel aspirant opleidingsschool

2019-12-02

Mooi nieuws: de aanvraag van de Haagse Opleidingsschool (HOS) in het kader van de Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen is posit...