Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken acht Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

Webinars online onderwijs: inschrijving geopend!

2020-04-20

Je kunt je nu inschrijven voor webinars over het vormgeven van online onderwijs en hoe daarbij studenten kunnen worden ingezet en begeleid....

Corona-update HOS

2020-04-07

Vanwege de maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus wordt er op de HOS-scholen tot en met de meivakantie onderwijs op afstand gege...

HOS bijeenkomsten leertechnologie gaan door!

2020-03-26

De HOS werkbijeenkomsten leertechnologie gaan door! Het gaat om de volgende bijeenkomsten:

* 30 maart van 13.30u tot 15.30u:...