Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

Startbijeenkomst hbo HOS

2021-09-15

Woensdag 15 september 2021, 08.30 - 17.00u

Locatie: Roemer Visscher College (vanaf 11.30u op de eigen stageschool)
Ro...

Startbijeenkomst wo HOS

2021-09-08

Woensdag 8 september 2021, 08.30 - 17.00u

Locatie: Gymnasium Sorghvliet (vanaf 11.30u op de eigen stageschool), Jo...

HOS is nu officieel aspirant opleidingsschool

2019-12-02

Mooi nieuws: de aanvraag van de Haagse Opleidingsschool (HOS) in het kader van de Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen is posit...