De HOS

Binnen de HOS werken negen Haagse scholen en vier lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. We besteden extra aandacht aan de 21ste eeuwse vaardigheden en met name aan de digitale vaardigheden van onze studenten.  Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten en bieden ruimte voor proberen en experimenteren.

Partners

Maak kennis met onze partners: vier lerarenopleidingen en negen scholen

Bekijk partners

Visie

Lees meer over de vier belangrijkste uitgangspunten van onze visie

Lees verder

Organisatie

Bekijk hier onze organisatiestructuur en de betrokken overlegorganen

Lees verder