Partners

Binnen de HOS profiteren studenten en docenten in hun doorlopende professionele ontwikkeling optimaal van de krachten van de samenwerkingspartners. Maak op deze pagina kennis met al onze partners!

Leraren­opleidingen

TU Delft, SEC

Gespecialiseerd in het opleiden van docenten voor de bèta-vakken, tweejarige master bestaande uit een vakwetenschappelijk en beroepsgericht deel. Website

Universiteit Leiden, ICLON

Veel aandacht voor verbinding praktijk, wetenschap en professionele ontwikkeling, in nauwe samenwerking met het werkveld. Website

Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen

Elke student verdient het best mogelijke hoger beroepsonderwijs. Onderwijs waarbij de student gezien en gekend wordt, gelijke kansen krijgt en wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het leren op de werkplek is het uitgangspunt voor de inrichting van het onderwijs bij de tweedegraads lerarenopleidingen. Website

Haagse Hogeschool, HALO

Veel aandacht voor docentschap in de sport, sportief samenwerken met het werkveld, sportonderzoek en veel ruimte voor persoonlijke en pedagogische sportontwikkeling.

Website

Scholen

Christelijk Gymnasium Sorghvliet

Sorghvliet wil leerlingen opleiden tot betrokken, onderzoekende en autonoom denkende wereldburgers. Onze leerlingen hebben besef van de eigen identiteit, cultuur en tradities, beschouwen de steeds veranderende wereld en dragen actief bij aan het verbeteren ervan. Onze leerlingen trekken de wereld in en voor onze leerlingen halen we de wereld ook binnen.

Profiel

Corbulo College

Het Corbulo College is een bewust kleinschalige school waar leerlingen zich gezien voelen. Wij bieden onderwijs op basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en hebben drie technische profielen.

Profiel

Diamant College

Het Diamant College is een kleine, veilige en gezonde school voor mavo, vmbo en isk (internationale schakelklassen), met zo’n 450 leerlingen en 65 personeelsleden. Wij staan voor goed onderwijs en hechten veel waarde aan Talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en uitstel van keuzes.

Profiel

Heldring Business School

Wij zijn een kleine, gezellige, interconfessionele school. Wij bieden de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan en de gemengde en theoretische leerweg / MAVO. Wij hebben de profielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn.

Profiel

Roemer Visscher College

Wij zijn een school voor leerlingen met een MAVO, VMBO-kader of VMBO-basis advies. Wij zijn er ook voor leerlingen met een LWOO-ondersteuning. Onze school biedt de profielen aan in de richtingen Horeca, Ondernemen en Techniek. En dat maakt ons HOT! We leggen de nadruk op beroepsgericht onderwijs en ‘werkend leren’. Onze school kent een kleinschalige aanpak en hecht aan een persoonlijke begeleiding van leerlingen.

Profiel

Segbroek College

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium, waar je je als leerling op allerlei manieren extra kunt ontplooien. Het Segbroek biedt de leerlingen interessante talentprogramma’s zoals het topsporttalentprogramma (Topsport Talentschool), Segbroek Theater, Segbroek Muziek, Segbroek Dans, Segbroek Kunst.

Profiel

‘s-Gravendreef College Leidschenveen

Klein in opzet en groot in talent. Het ‘s Gravendreef College Leidschenveen is een overzichtelijke en veilige school waar je bijna iedereen kent. Wij zetten in op goede begeleiding en vinden doelgericht werken belangrijk. Daarnaast is samenwerken binnen de sectie van belang doordat we RTTI hoog in het vaandel hebben. Het ’s-Gravendreef College heeft twee schoollocaties: Leidschendam en Leidschenveen.

Profiel

's-Gravendreef College Leidschendam

Het GCL is een kleinschalige school voor VMBO Gemengde Leerweg en
Kader. Er is onderwijs van klas 1 t/m 4.
De profielen Zorg en Welzijn, Economie en ondernemen en Dienstverlening
en Producten worden aangeboden. Profiel

Pieter Groen

Pieter Groen is een scholengemeenschap voor (tweetalig) mavo, havo en vwo in Katwijk. Wij zijn een school in ontwikkeling: Science, Engels en internationalisering zijn belangrijke pijlers in school. ICT is/ondersteunt belangrijke innovatie. Eigenaarschap en maatwerk zijn voor zowel leerlingen als personeel belangrijke uitgangspunten.

Profiel

Dalton Den Haag

Dalton Den Haag bestaat in 2025 honderd jaar. De school is gevestigd in een monumentaal pand aan de Aronskelkweg. Als je de school binnen loopt, zie je leerlingen zelfstandig of samen werken in de nissen. Leerlingen (jong en oud) kennen elkaar doordat ze elkaar tegenkomen in daltonuren, het tutoraat of het leerlingmentoraat. De sfeer tussen leerlingen en leraren is ongedwongen.  

Profiel