Partners

Corbulo College

Vmbo, lwoo

Het Corbulo College is een bewust kleinschalige school waar leerlingen zich gezien voelen. Wij bieden onderwijs op basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en hebben drie technische profielen.

Missie / visie

Missie

Het Corbulo College wil een school zijn waarin leerlingen in een bewust kleinschalige en vertrouwde omgeving zoveel mogelijk leren door te doen. Een school die de persoonlijke ontwikkeling en de talenten van al haar leerlingen stimuleert en oog heeft voor de ontwikkelingen en innovaties in de techniek.

Verkorte missie: makers hebben de toekomst

Visie

Leerlingen op het Corbulo College ontwikkelen zich tot technisch deskundige, zelfstandige en verantwoordelijke individuen binnen een geborgen en veilige omgeving. Hierbij worden zij in contact gebracht met innovaties en ontwikkelingen in het bedrijfsleven en maken zij de eerste keuzes in de richting van hun vervolgopleiding.

Onderwijsconcept

Op het Corbulo College krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun talenten en competenties te ontwikkelen. Hierbij is er aandacht voor onderlinge verschillen en de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling. In de onderbouw leren de leerlingen basisvaardigheden en –kennis die zij gebruiken bij het maken van keuzes in en voor de bovenbouw. Daarbij willen wij leerlingen zoveel mogelijk laten leren door te doen, waarbij zij leren reflecteren op hun eigen handelen en inzichten.

Denominatie

interconfessioneel

Omvang

260-270 leerlingen

Leerlingenpopulatie

Onze leerlingen komen uit een breed voedingsgebied van Leiden tot aan Wateringse veld en van Zoetermeer t/m Scheveningen. Mede hierdoor hebben wij een leerling populatie die divers en evenwichtig is en een goede mix kent van zowel autochtone als allochtone leerlingen en hoger en lager opgeleide ouders. Wel bestaat het overgrote merendeel uit jongens (zo’n 20 meisjes).

Team / werken bij

Het team is hecht en staat voor elkaar klaar. Om op onze school te werken moet je flexibel zijn en een echte teamspeler. In totaal hebben wij zo’n dertig medewerkers

Bijzondere vakken / activiteiten

Creativiteit & Design, Techniek & Technologie, digitale vaardigheden, Produceren Installeren & Energie, Bouw, Woning & Interieur en Mobiliteit & Transport.

Kansen & mogelijkheden voor vernieuwing

Binnen de theoretische lessen/AVO-vakken wordt is er steeds meer digitalisering, mede door de inzet van Chromebooks (vier klassensets), maar ook doordat wij daarnaast nog drie computerlokalen hebben. Daarbij willen wij programmeren, robotica, domotica, vitual reality en augmented reality in steeds meer lessen implementeren.