Team

Kennismaken met ons team? Hieronder stellen onze school- en instituutscoördinatoren zich graag aan je voor!

Inge Runhaar

Programmamanager HOS

irunhaar@daltondenhaag.nl

1. Waarom werk je graag in het onderwijs?

Het werken in het onderwijs is écht elke dag anders! Het is motiverend om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van jonge mensen. Elke les geeft je de vrijheid om met de nodige creativiteit en afwisseling een groep pubers aan de slag te krijgen. Natuurlijk is het wel eens lastig, maar met een beetje humor kan je met een klas een hele hoop bereiken!

2. Wat vind je leuk aan de HOS?

Van een student én docent wordt verwacht dat hij steeds meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn leerloopbaan: de persoonlijke en professionele ontwikkeling die start bij aanvang van de opleiding en eindigt bij het afscheid van het onderwijs. De HOS heeft een enthousiast team van professionals die tijdens de opleiding en daarna een waardevolle bijdrage kan leveren aan deze leerloopbaan.

3. Waarom ben je schoolopleider?

De start die ik in het onderwijs heb gemaakt was er één van vallen en opstaan. De hulp die ik toen van andere collega’s heb gekregen heeft me echt geholpen. Het was prettig om je ervaringen te kunnen delen en te leren van anderen. Als schoolopleider heb je de mogelijkheid om mensen verder te helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is mooi om te zien dat mensen kunnen groeien in het onderwijs.

4. Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Het samen opleiden zorgt voor nieuwe inzichten in het opleiden en begeleiden van docenten. Binnen de scholen zet het docenten aan het denken over hun eigen onderwijspraktijk. De opleidingsschool versterkt de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen waardoor er een betere afstemming is tussen de theorie en de praktijk.

5. Wat kan ik als student van jou verwachten?

Je krijgt van het Dalton-team de begeleiding die bij je past. Om dit te realiseren hebben we regelmatig overleg en zullen we je de hulp bieden die jij nodig hebt. Onze organisatie is open en informeel. Je kunt aan iedereen vragen stellen. Samen werken we aan je vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en kunde om uiteindelijk een bekwame docent te worden.

Teun Arts

Schoolcoördinator/schoolopleider Segbroek College

art@segbroek.nl

1. Waarom werk je graag in het onderwijs?

Het onderwijs is een heel veelzijdige sector. En het is waar wat men zegt; onderwijs is ook écht iedere dag anders. Het begeleiden van jonge mensen op weg naar volwassenheid geeft mij voldoening en ben toch altijd weer blij verrast als leerlingen, jaren later tijdens een reünie o.i.d. tegen je zeggen dat je voor hem of haar op dat moment echt het verschil hebt gemaakt.

2. Wat vind je leuk aan de HOS?

Stilstand is achteruitgang. Voor het onderwijs geldt dat in het bijzonder. Met een wereld om je heen die in een razendsnel tempo verandert, kun je niet anders dan innoveren. Kun je niet anders dan om je heen kijken en bedenken hoe je het de les erna nog beter kunt doen. Hoe je nog beter kunt aansluiten bij de individuele leerling. Het innovatieve aspect van de HOS sluit naadloos aan op deze gedachte.

3. Waarom ben je schoolopleider?

Een paar jaar geleden werkte ik nog als lerarenopleider op een hogeschool. Dat heb ik met erg veel plezier gedaan, maar ik miste de dynamiek van een middelbare school toch ook wel een beetje. Als schoolopleider opereer ik op het snijvlak van beide werelden. Mooier kan het haast niet!

4. Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Een opleiding tot tweedegraadsdocent duurt vier jaar. In die vier jaar krijgt de student een gedegen theoretische basis. De kunst is om de brug te slaan naar de praktijk: hoe kun je die theorie daadwerkelijk toepassen als je ‘in de klei staat’. Dan is het van cruciaal belang dat deze twee elementen – theorie en praktijk – op een bepaald moment samenkomen. Het kan dan niet anders dat hogescholen en het werkveld gezamenlijk optrekken.

5. Wat kan ik als student van jou verwachten?

Als schoolcoördinator en schoolopleider ben ik het bruggenhoofd tussen de werkplekbegeleider en de instituutsopleider. Het is aan mij om ervoor te waken dat de stage goed verloopt, dat de relatie met de werkplekbegeleider prettig is en dat de kaders vanuit de school helder zijn. Een duidelijke structuur en weten waar je aan toe bent, is een randvoorwaarde voor het welslagen van de stage. Je kunt bij mij terecht voor verheldering als de kaders onverhoopt toch niet helemaal duidelijk zijn. En niet in de laatste plaats: je ziet me ook van tijd tot tijd in de les!

Ismael Bella

Schoolcoördinator/schoolopleider Roemer Visscher College

i.bella@sgzuidwest.nl

1. Waarom werk je graag in het onderwijs?

Ik mag mezelf gelukkig prijzen met een baan in het onderwijs: een dynamische (acht)baan vol uitdaging en voldoening. Eigenlijk zou ik het niet eens als baan willen omschrijven, maar meer een goed betaalde vrijwilligersfunctie. Je krijgt namelijk de nobele taak om de nieuwe generatie klaar te stomen voor de samenleving. Een gangbare kreet die je weleens in onderwijsland hoort, is 'als ik rijk had willen worden, was ik niet het onderwijs in gegaan'. Ik zou daar het volgende gewaagde zin aan willen toevoegen: 'maar wil je gelukkig worden dan zit je in het onderwijs goed!' Uiteraard gaat die taak gepaard met vallen en opstaan en dien je een lange adem te hebben om je doel te bereiken, maar als je er eenmaal bent dan ben je alle struggles vergeten. Dat is waarschijnlijk waarom ik het onderwijs zo positief omschrijf. Ik heb namelijk onlangs nog diploma's mogen uitreiken aan mijn examenklassen en dat gaf mij enorm veel voldoening. Misschien had de omschrijving er anders uitgezien als ik deze in het midden van het schooljaar had opgesteld. Maar goed, dat maakt dus het onderwijs een dynamische achtbaan!

2. Wat vind je leuk aan de HOS?

Het team van professionals, uit alle gelederen van verschillende instituten, waar ik aan mag deelnemen is een mengelmoes van verschillende gepassioneerde vakmalloten die elkaar goed aanvullen en inspireren om van de HOS een succes te maken. We willen zelfs meer dan dat, we willen uniek zijn en zelfs de beste.

3. Waarom ben je schoolopleider?

De mogelijkheid om het curriculum mede vorm te geven, spreekt mij enorm aan. Wij, de schoolopleiders, hebben namelijk jarenlange ervaring in het VO en weten daarom goed welke competenties en kennis nodig zijn om een geslaagde docent te worden in de huidige grootstedelijke context. Daarnaast ben je bezig met het klaarstomen van je studenten tot volwaardige collega's in het onderwijs. Hetgeen mij ook op dit vlak voldoening geeft.

4. Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Het samen opleiden zorgt voor een harmonieuze kruisbestuiving in kennis en kunde tussen de bestaande en nieuwe generatie docenten. Iedere generatie heeft zo haar eigen kwaliteiten en kan zodoende 'iets' brengen in het samenspel en vervolgens 'iets' halen, om er beide vaardiger uit te komen.

5. Wat kan ik als student van jou verwachten?

Als student kun je van mij verwachten dat ik op allerlei vlakken overzicht zal houden: je installatie, je begeleiding, je voortgang, maar ook je aanwezigheid, je inzet en betrokkenheid. Vervolgens zal ik je hier ook over bevragen en indien nodig aanspreken. Aan de andere kant, mag je je volledig vrij voelen om mij als schoolopleider of de werkplekbegeleider aan te spreken als wij ergens in te kort schieten. Ik zie graag dat we elkaar scherp houden omwille van je eigen ontwikkeling. 

Laurens Goossens

Schoolcoördinator/schoolopleider Gymnasium Sorghvliet

go@gymnasium-sorghvliet.nl

1.     Waarom werk je graag in het onderwijs?

Onderwijs staat voor toekomst, daarnaast werk je in ons vak met mensen. Een hele leuke combinatie.

Om leerlingen een succeservaring te laten ervaren is een van de mooiste zaken van ons vak.

2.     Wat vind je leuk aan de HOS?

Wat ik leuk aan de HOS vind is dat innovatie een van de zaken is die centraal staan, zeker in het onderwijs van tegenwoordig is dit heel interessant.

3.     Waarom ben je schoolopleider?

Met studenten werken en als coach fungeren is een combinatie wat ik erg leuk vind. Studenten die een docentenopleiding volgen hebben een fantastische drive voor het lesgeven. Om samen met hun aan hun ontwikkeling te werken is mooi. 

4.     Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Bij de HOS krijgen studenten de mogelijkheid om op meerdere scholen stage te lopen en te proeven van verschillende onderwijssystemen. Hierdoor worden zij complete docenten die weten wat ze willen en kunnen handelen in verschillende situaties.

5.     Wat kan ik als student van jou verwachten?

Een geïnteresseerde en strakke begeleiding van jou als student en je traject. Ik vind het belangrijk dat je met een goed gevoel door de school loopt. Alle randzaken worden goed geregeld zodat de student zich optimaal op het lesgeven kan concentreren.

Daniëlle Dupon

Schoolcoördinator/schoolopleider ’s-Gravendreef College

dup@sgdc.nl

1.     Waarom werk je graag in het onderwijs?

Vanuit mijn jeugd ben ik altijd heel gek op sport geweest en vond ik de gymlessen heerlijk.

Ook vind ik het leuk om kinderen iets te leren. Ben na de middelbare school naar de HALO gegaan om zo van mijn hobby mijn beroep te maken. Ik vind het leuk om leerlingen met meerdere sporten in contact te brengen zodat ze een leven lang met plezier blijven sporten en een juiste keuze daar in kunnen maken!

2.     Wat vind je leuk aan de HOS?

Wat het werken met de HOS leuk maakt is de samenwerking met de studenten, de diverse middelbare scholen en hun coördinatoren en de samenwerking met de opleidingsinstituten.

Met elkaar hebben we een gezamenlijk doel waar we aan werken, namelijk het afleveren van een goed opgeleide docent die gedreven is in zijn vakgebied en het leuk vindt om met pubers om te gaan.

3.     Waarom ben je schoolopleider?

Na een aantal jaren in het onderwijs gewerkt te hebben merkte ik dat collega's vaak bij mij te rade gingen om over het onderwijs te praten. Die gesprekken liepen uiteen van differentiëren tot verschillende werkvormen en de aanpak van diverse verschillende klassen. Ik merkte dat ik dit erg leuk vond en ben toen de opleiding tot coach gaan volgen en zo begeleid ik nu collega's en studenten op allerlei gebieden!

4.     Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

De meerwaarde van samen opleiden zit hem voornamelijk in het feit dat alles in de praktijk plaatsvindt. Ook werk je met goed opgeleide werkplekbegeleiders en kom je doordat er verschillende onderwijsinstellingen bij de HOS zijn met een grote diversiteit binnen het onderwijs in aanraking.

5.     Wat kan ik als student van jou verwachten?

Allereerst hoop ik met mijn enthousiasme voor het vak van docent jou ook te enthousiasmeren en uit te dagen om zo veel mogelijk uit je stage te halen.

Ik zal als vraagbaak optreden en zal de spil zijn tussen de diverse partijen binnen de HOS om jou zo geruisloos mogelijk door je opleiding te loodsen.

Jesse Raaphorst

Schoolcoördinator/schoolopleider Dalton Den Haag

jraaphorst@daltondenhaag.nl

1. Waarom werk je graag in het onderwijs?

Mijn grootste drijfveer is nog steeds leerlingen enthousiast maken voor mijn vak scheikunde. Verder probeer ik de leerlingen handvatten te geven om zichzelf te ontwikkelen. De vriendelijke begroeting, bedankjes, de glimlach van de leerlingen tijdens de les of op de gang, bevestigen voor mij elke keer weer dat ik 10 jaar geleden de juiste keuze heb gemaakt. 

2. Wat vind je leuk aan de HOS?

De samenwerking en korte lijntjes met andere middelbare scholen, het beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. 

3. Waarom ben je schoolopleider?

Ik ben zeer enthousiast over lesgeven in het algemeen en het werken op de Dalton Den Haag. Ik hoop studenten en nieuwe collega's op die manier ook enthousiast te maken. Met het groeiende lerarentekort is het belangrijk om de studenten die docent willen worden te behouden. Een goede begeleiding kan hier een grote rol in spelen. 

4. Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Het opleiden blijft zo actueel en op niveau. Door dit samen te doen kunnen we dit beter waarborgen. 

5. Wat kan ik als student van jou verwachten?

Een schoolopleider/coördinator, die de studenten zo goed mogelijk probeert de begeleiden in een veilige leeromgeving. Ik kan een luisterend oor bieden, ik probeer altijd mee te denken met de student, maar ik verwacht wel dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Ik zal altijd eerlijk zijn met mijn feedback en er niet omheen draaien.

Anneke Pronk

Schoolcoördinator/schoolopleider Diamant College/Corbulo College/Heldring Business School

A.Pronk@diamantcollege.nl

1. Waarom werk je graag in het onderwijs?

Het geeft ontzettend veel voldoening om werkelijk van waarde te zijn voor een leerling. Hoe gaaf is het als je een leerling stappen ziet maken in jouw vak of op sociaal gebied ziet groeien door jouw pedagogische aanpak!

2. Wat vind je leuk aan de HOS?

Met name het innoverende deel vind ik sterk. Ik heb meerdere studenten begeleid die mij als docent scherp houden met hun kennis over activerende werkvormen.

3. Waarom ben je schoolopleider?

Wat ik benoemde over het van waarde zijn voor leerlingen ben ik steeds meer gaan uitbreiden naar collega’s, startende docenten en studenten. Ik vind het fijn om hen werkplezier te laten ervaren door een veilige en duidelijke setting te creëren.

4. Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Optimale groei is mogelijk wanneer de lerarenopleiding, de opleidingsschool en de aangesloten scholen de handen in een slaan en als het ware om jou, als student, heen te staan.

5. Wat kan ik als student van jou verwachten?

Veiligheid, duidelijkheid, meedenken, vrijheid binnen kaders, een coachende aanpak.

Renée Lelieveld

Schoolcoördinator/-opleider

r.lelieveld@vsdenhaag.nl

1. Waarom werk je graag in het onderwijs?

Ik wist al heel snel dat ik in het onderwijs wilde werken. Mijn beide ouders waren in de het onderwijs werkzaam en ik begon al jong met het ontwikkelen van materiaal dat dan op de school waar mijn vader werkte, gebruikt werd. Ik vind het inspirerend om met jonge mensen te werken. Het liefst werk ik “door de hele school”, dat wil zeggen van brugklas mavo tot en met 6 vwo.

2. Wat vind je leuk aan de HOS?

Wij zijn pas net aangehaakt, maar wat me nu opvalt is de gedrevenheid binnen de organisatie en de wens een goede plek te vinden voor een stagiair.

3. Waarom ben je schoolopleider?

Over het algemeen heb ik een vrij brede blik op dingen en kan ik goed overzien hoe de schoolstructuur in elkaar zit. Dit gekoppeld aan mijn liefde voor mensen, denk ik dat ik geschikt ben dit werk te doen.

4. Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Ik werk op de fijnste school van Den Haag en die wil ik graag promoten. Als je niet eerder in contact bent geweest met het bijzondere van Waldorf-onderwijs, is dit misschien een drempel voor stagiairs. Deze neem ik graag weg.

5. Wat kan ik als student van jou verwachten?

Betrokkenheid, doorzettingsvermogen en veel kennis. Als je er als student voor open staat, kan ik je echt een flinke zet de juiste richting in geven wanneer je vastloopt en ik denk graag mee over jouw leervragen.

Ikram el Ayadi

Schoolopleider Heldring Business School

i.eayadi@heldringcollege.nl 

1. Waarom werk je graag in het onderwijs?

Het overbrengen van kennis en vaardigheden spreekt mij enorm aan. Bovendien sta je mede aan de toekomst van je leerlingen. Je kunt leerlingen in hun kracht zetten na een moeilijke periode, zodat ze weer met plezier naar school gaan en kunnen gaan groeien.

2. Wat vind je leuk aan de HOS?

Het begeleiden van studenten, het contact met de instituutsopleider en het netwerk van opleidingsscholen binnen de Haagse regio. Het is ontzettend leuk om studenten enthousiast te maken voor het leraarschap.

3. Waarom ben je schoolopleider?

Ik ben zelf 13 jaar geleden begonnen als studente op het Heldring College. Ergens voel ik mij nog steeds verbonden met de student en startende docent. Het is mooi om te zien hoe studenten ontzettend kunnen groeien aan de start van hun loopbaan. Ik wil daar graag mijn bijdrage aan kunnen leveren.

4. Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Het kennismaken met de verschillende facetten van het voortgezet onderwijs, de inspirerende workshops en bijeenkomsten ( innomo’s) en de ruimte om jezelf te kunnen ontplooien op het gebied van 21 eeuwse vaardigheden.

5. Wat kan ik als student van jou verwachten?

Begeleiding op maat, maar natuurlijk ook een warm welkom en een luisterend oor.

Nina Daman

Schoolopleider Corbulo College

N.Daman@corbulocollege.nl

Sjaak Nuijt

Instituutscoördinator Hogeschool Rotterdam

1.     Waarom werk je graag in het onderwijs?

Het is dankbaar werk om jonge mensen op te leiden en startklaar te maken voor de samenleving. Je werkt met jonge mensen, die elke dag anders kunnen reageren; daarom is het een mooi beroep.

2.     Wat vind je leuk aan de HOS?

De HOS biedt een mooi palet aan scholen waardoor je als student je heel breed op het onderwijs kunt oriënteren. Daarnaast is er een grote drive om vooral op zoek te gaan naar vernieuwende onderwijsvormen. Je mag er echt iets uit proberen om van te leren.

3.    Waarom ben je instituutsopleider?

Het is leuk om studenten te zien groeien voor de klas.

4.     Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Een student ervaart dat praktijk en Instituut één geheel is zodat een praktijkschok voorkomen wordt.

5.     Wat kan ik als student van jou verwachten?

Ondersteuning, eerlijke feedback en werken vanuit wederzijds afspraak = afspraak.

Khazar Lotfi

Instituutsopleider Hogeschool Rotterdam

1.     Waarom werk je graag in het onderwijs?

Werken in het onderwijs geeft veel voldoening. Je bent als docent steeds in ontwikkeling en leert constant (bij) om te kunnen onderwijzen. Bovendien vind ik het geweldig om met jongeren te werken, kennis door te geven en tegelijkertijd zelf te groeien op allerlei verschillende vlakken.

2.     Wat vind je leuk aan de HOS?

Dat valt nog te bezien! Het is mijn eerste jaar als instituutsopleider en ik ben dus ook nog niet bekend met de HOS. Vraag me dit volgend jaar maar weer.

3.    Waarom ben je instituutsopleider?

Ik heb zelf voordat ik op het HBO ging werken met veel plezier gewerkt op een paar  middelbare scholen en in het MBO. Naast het feit dus dat het me erg leuk kijkt om weer naar school te mogen, ben ik ook bijzonder benieuwd naar de ontwikkeling van onze studenten tot toekomstige collega’s.

4.     Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Het verenigen van verschillende krachten en sterktes, om de nieuwe generatie docenten zo goed mogelijk klaar te stomen voor dit mooie beroep. Daar heeft uiteindelijk de hele samenleving baat bij. 

5.     Wat kan ik als student van jou verwachten?

Inzet, begeleiding en ondersteuning waar nodig.

Chris van Dijke

Instituutsopleider Hogeschool Rotterdam

Wat kan ik als student van jou verwachten?

Studenten kunnen van mij verwachten: betrokkenheid, aandacht voor zowel studievoortgang als het welzijn van de student(e). Een goed contact met alle studenten die ik begeleid bij de HOS is voor mij belangrijk.

Diana Machielse

Instituutscoördinator en -opleider ICLON

1. Waarom werk je graag in het onderwijs?

In het onderwijs kan ik op een respectvolle manier jongeren en jongvolwassenen begeleiden in hun ontwikkeling. Ik vind dat een boeiend proces en ben dankbaar dat ik daar onderdeel van mag zijn.

2. Wat vind je leuk aan de HOS?

Wat ik tot nu toe van de HOS heb gezien en ervaren is dat het een dynamische groep is waar de positieve energie en de drive om te innoveren en verbeteren van af spat!

3. Waarom ben je instituutsopleider?

Mijn onderwijs carrière ben ik begonnen als student coach studievaardigheden op de Universiteit, daarna heb ik lesgegeven in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs, ik ben mentor (geweest) zowel van leerlingen als studenten van de lerarenopleiding, ben begeleider op school geweest van zittende – en startende collega’s en al deze kennis en vaardigheden kan ik nu inzetten als instituutsopleider, het voelt als een logische stap!

4. Wat is voor jou de meerwaarde van het samen opleiden?

Samen staan we sterk, de schoolopleider ziet de student frequent in de school en les en stuurt en begeleidt, de instituutsopleider heeft het overzicht van de vakken die gevolgd worden, de deadlines die moeten worden gehaald, die helpt met het koppelen van theorie en praktijk waardoor de student kan verdiepen en dus ook weer groeien. Juist door samen op te leiden maakt het de opleiding zeer krachtig!

5. Wat kan ik als student van jou verwachten?

Ik ben de mentor, ik luister, sta ernaast, stuur bij, begeleid het proces, zorg dat als ze struikelen dat ik ze weer help op te staan en door te gaan, ik hoop ze mijn enthousiasme over het onderwijs over te kunnen brengen.

Suzanne Schut

Instituutscoördinator TU Delft/SEC