Partners

Heldring Business School

Vmbo basis-kader-tl/mavo

Wij zijn een kleine, gezellige, interconfessionele school. Wij bieden de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan en de gemengde en theoretische leerweg / MAVO. Wij hebben de profielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn.

Missie / visie

Op Heldring Business School spelen extra ondersteuning voor taal en rekenen, burgerschapsvorming, ouderparticipatie en cultuureducatie een belangrijke rol. Onze school wil leerlingen bijstaan op weg naar hun volwassenheid.

Wij streven daarbij naar een optimale ontplooiing van hoofd, hart en handen. Anders gezegd: het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden: cognitieve, sociale, creatieve en motorische vaardigheden, zodat de leerlingen;

  • Kritisch en zelfstandig in onze multiculturele maatschappij leren staan
  • Verantwoordelijkheid durven nemen voor zichzelf en anderen
  • Met voldoende bagage kunnen doorstromen naar een vervolgfase van onderwijs of naar de arbeidsmarkt

Denominatie

Interconfessioneel

Omvang

460 leerlingen

Leerlingenpopulatie

We zijn een multiculturele school met leerlingen overwegend uit de Haagse binnenstad.

Team / werken bij

Op het Heldring werken wij momenteel met de LeerKracht- Aanpak.

Docenten en schoolleiders hebben wekelijks korte effectieve werksessies waarin men wekelijks de voortgang bespreekt. Door samen lessen voor te bereiden maken wij gebruik van elkaars kennis en kunde en kunnen wij onze lessen verbeteren en innoveren.

Bijzondere vakken / activiteiten

Spaans, technologie, debatteren.