Partners

Christelijk Gymnasium Sorghvliet

Gymnasium

Sorghvliet wil leerlingen opleiden tot betrokken, onderzoekende en autonoom denkende wereldburgers. Onze leerlingen hebben besef van de eigen identiteit, cultuur en tradities, beschouwen de steeds veranderende wereld en dragen actief bij aan het verbeteren ervan. Onze leerlingen trekken de wereld in en voor onze leerlingen halen we de wereld ook binnen.

Missie / visie

De school is in beweging. We zoeken met elkaar naar vernieuwingen en aanpassingen in het programma met het doel het onderwijs nog effectiever en uitdagender te maken.Het doel is een gymnasiaal curriculum dat leerlingen inspireert en de juiste kennis en vaardigheden meegeeft. Een zekere mate van keuzevrijheid is daarbij essentieel. Leerlingen voelen zich daardoor betrokken en beschouwen zichzelf als eigenaar van hun eigen leerproces. Op Sorghvliet stimuleren docenten elkaar, maar ook onze leerlingen, om op zoek te blijven naar verbetering van ons onderwijs.

Onderwijsconcept

Algemeen

Denominatie

Protestants - Christelijk

Omvang

801 leerlingen

Leerlingenpopulatie

Sorghvliet heeft leerlingen van meer dan 40 basisscholen uit Den Haag en uit de regio.

Bijzondere vakken / activiteiten

Chinees, klassieke talen, Cambridge Engels, Goethe (Duits), Delf (frans), gymnasium PLUS, buitenschoolse sport, Thimun, musical, jam-sessie.

Kansen & mogelijkheden voor vernieuwing

Zie Missie/visie