Partners

Segbroek College

Mavo, havo, vwo, gymnasium

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium, waar je je als leerling op allerlei manieren extra kunt ontplooien. Het Segbroek biedt de leerlingen interessante talentprogramma’s zoals het topsporttalentprogramma (Topsport Talentschool), Segbroek Theater, Segbroek Muziek, Segbroek Dans, Segbroek Kunst.

Missie / visie

Het Segbroek College is de grootste openbare school voor voortgezet onderwijs in de stad Den Haag en de regio Haaglanden. Maatschappelijke diversiteit is al 35 jaar onze kracht en ons kenmerk. Onze opdracht is leerlingen voorbereiden op een zinvol leven in onze samenleving, ze kennis en vaardigheden aanreiken die ze nodig hebben om zich vrij en veerkrachtig te kunnen bewegen in een steeds veranderende wereld. Wij zien onszelf als de samenleving in wording. Onze leidraad is: iedereen anders, iedereen gelijk

Op het Segbroek doe je niet alleen kennis op, maar leer je ook samenwerken, anderen aanspreken en omgaan met kritiek. Je leert kritisch naar jezelf te kijken en ervaart wat het betekent om verantwoordelijkheid te dragen. Je leert niet alleen met en van docenten, maar ook met en van je medeleerlingen. Niet voor niets is ons motto ”samen leren, zelf denken”.

Onderwijsconcept

Het onderwijs op het Segbroek volgt maatschappelijke trends en verbindt deze met onze eigen schoolgeschiedenis. Daarmee is ons onderwijs een verantwoorde mix van wat bewezen heeft goed te zijn én van wat nieuw en eigentijds is. We onderzoeken doorlopend de vraag hoe digitale media het onderwijs op onze school kunnen verrijken. Waar de ene collega een Chromebook als middel inzet, experimenteert een ander al met (eigen) lesmethodes op de computer of de inzet van ICT voor formatieve toetsing.

Met de aansluiting bij Stichting WON beogen we het wetenschappelijk denken en werken door leerlingen en collega’s op een hoger niveau te brengen. Daarnaast organiseren we regelmatig onderwijskundige projecten waarin de vaardigheden gemeten worden.

Vanaf schooljaar 2019-2020 werkt het Segbroek met het zogenaamde Flexrooster. Dat betekent dat leerlingen drie vaklessen per dag hebben. Deze lessen duren echter wel 80 minuten. Naast de vaklessen worden flexuren aangeboden in de vorm van mentoruren, stiltewerkuren en vakflexuren (voor extra ondersteuning). Een flexuur duurt 40 minuten. Elke leerling volgt minimaal 5 flexuren per week.

Denominatie

openbaar

Omvang

2300

Leerlingenpopulatie

De leerlingpopulatie van het Segbroek is een mooie afspiegeling van de maatschappij; leerlingen op het Segbroek komen uit alle wijken in Den Haag. Het Segbroek voelt daardoor als Den Haag in het klein.

Team / werken bij

Op het Segbroek werk je samen met een enthousiast team van bijna 200 collega’s (docenten, OOP, vrijwilligers). Het Segbroek is een school waar je als stagiair(e) meer dan welkom bent. Stagiaires brengen namelijk nieuwe ideeën, nieuwe werkvormen en nieuwe inzichten de school binnen, wat ervoor zorgt dat het onderwijs ook actueel en bij de tijd blijft. Op het Segbroek leren stagiaires van ervaren docenten, maar leren de ervaren docenten ook van hun stagiaires!

Bijzondere vakken / activiteiten

Het Segbroek is de enige TopSportTalentschool in de regio. Dat betekent dat we veel sportief talent in huis hebben. Naast het topsporttalentprogramma biedt het Segbroek ook andere talentprogramma’s aan, zoals Segbroek Muziek, Segbroek Dans, Segbroek Theater, Segbroek Kunst en Technologisch Design.

Op de mavo springt een vak als O3 (Ontwerpen, onderzoeken en ondernemen) direct in het oog. Ook kun je in de mavo muziek als eindexamenvak kiezen. Dat geldt trouwens ook voor de havo en het vwo. Daarnaast biedt het Segbroek voor geïnteresseerde leerlingen Cambridge- of Goethelessen, die voorbereiden op het Cambridge of Goethe examen.

Als je aan de talenprogramma’s op school niet genoeg hebt, kun je ook je vleugels uitslaan naar het buitenland. Het Segbroek organiseert jaarlijks uitwisselingen met scholen in de VS en China. Ook gaat er jaarlijks een delegatie naar Kenia.

Kansen & mogelijkheden voor vernieuwing

Komend jaar start het Segbroek met het Flexrooster, waarbij een vakles geen 50 maar 80 minuten duurt. Dat vraagt om activerende didactiek; werkvormen waardoor je de leerlingen blijft boeien gedurende het hele lesuur. Tijdens de vakflexuren ontvang je leerlingen uit diverse jaarlagen en van diverse niveaus; elk met een individuele leerbehoefte. Wil je leren hoe je effectief inspeelt op de individuele leerbehoefte, dan is zo’n flexuur bij uitstek geschikt!

Ook op het gebied van toetsing vernieuwt het Segbroek flink. Het aantal summatieve toetsen is flink geminimaliseerd en de leerstof zal in de komende tijd in toenemende mate formatief geëvalueerd worden.