Partners

Dalton Den Haag

Dalton Den Haag bestaat in 2025 honderd jaar. De school is gevestigd in een monumentaal pand aan de Aronskelkweg. Als je de school binnen loopt, zie je leerlingen zelfstandig of samen werken in de nissen. Leerlingen (jong en oud) kennen elkaar doordat ze elkaar tegenkomen in daltonuren, het tutoraat of het leerlingmentoraat. De sfeer tussen leerlingen en leraren is ongedwongen.  

Missie / visie

Uiteindelijk willen we het liefst dat alle leerlingen met een zekere onverschrokkenheid de toekomst tegemoet treden. Dat ze fouten durven te maken, dat ze niet weglopen voor lastige keuzes of moeilijke opgaven, dat ze hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, dat ze experimenteren, hulp durven vragen en feedback durven geven en ontvangen. Dat willen we bereiken door leerlingen verantwoordelijkheid te geven en ook een beetje los te laten.  Niet zomaar laten vallen natuurlijk, maar ‘loslaten zonder grip te verliezen’.  

Onderwijsconcept        

Op de Dalton vinden we het vooral belangrijk dat we leerlingen voorbereiden op de veranderende toekomst, dat ze zich soepel kunnen bewegen in de huidige en toekomstige maatschappij. De vijf pijlers van het daltononderwijs blijven daarbij onverminderd actueel. Zelfstandigheid, vrijheid & verantwoordelijkheid, effectiviteit, samenwerken en reflectie liggen ten grondslag aan de inrichting van ons onderwijs. We streven ernaar dat leerlingen hun eigenheid - in een sfeer van saamhorigheid - volkomen kunnen ontwikkelen.  

Denominatie    

Openbare school 

Omvang            

1030

Leerlingenpopulatie     

We hebben leerlingen van ongeveer 60 verschillende basisscholen uit de omgeving. Het grootste gedeelte komt uit de Haagse regio en een kwart van onze populatie komt uit het Westland.  

Team / werken bij         

Bij de Dalton werken ongeveer 100 collega’s samen aan goed onderwijs. Collega’s blijven meestal lang op de Dalton werken waardoor ze elkaar goed kennen. Er heerst een informele sfeer. We hebben fijne werkplekken op school en we organiseren regelmatig personeelsactiviteiten.

Bijzondere vakken / activiteiten

Theaterklas in samenwerking met Theater Rabarber, tweetalig onderwijs, debatteam, raceteam, techniekteam, filosofie etc. 

Kansen & mogelijkheden voor vernieuwing       

Samenwerkend leren in de lessen en daltonuren.