Partners

Diamant College

Vmbo, lwoo, mavo en isk

Het Diamant College is een kleine, veilige en gezonde school voor mavo, vmbo en isk (internationale schakelklassen), met zo’n 450 leerlingen en 65 personeelsleden. Wij staan voor goed onderwijs en hechten veel waarde aan Talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en uitstel van keuzes.

Op het Diamant College hebben we de leerwegen basis, kader, gemengde leerweg en mavo, allen met én zonder lwoo. Direct in de onderbouw beginnen de leerlingen al na te denken over wat ze kunnen, wat ze later willen en wat daarvoor nodig is. Ze krijgen naast vakken als Nederlands, Engels, biologie, muziek, creatieve techniek en LO ook Talenturen. Hierin ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun talenten.

Na schooltijd kan men ook de talenten verder ontwikkelen. We hebben een breed aanbod aan activiteiten op het gebied van sport, muziek, dans en expressie.

Missie / visie

  • Talentontwikkeling
  • Uitstel van keuze
  • Loopbaan begeleiding
 

Omvang

450 leerlingen

Bijzondere vakken / activiteiten

Talenturen

Kansen & mogelijkheden voor vernieuwing

Onderwijs op maat/gepersonaliseerd leren