HOS innomo bijeenkomst

Maandag 25 november 2019, 18:00-10:00u, 's-Gravendreef College (Klaas Voskuildreef)

Op maandag 25 november vindt de HOS innomobijeenkomst plaats. Innomo’s zijn innovatieve modules als centrale pijlers in de opleidings- en professionaliseringsactiviteiten binnen de HOS. Er vinden jaarlijks diverse HOS-bijeenkomsten plaats voor alle betrokkenen binnen de HOS: van student tot schoolleider, van student tot starter, van wpb-er tot schoolopleider. Deze innomo’s zijn innovatieve modules in de vorm van workshops rondom de pijlers in onze visie: pedagogisch en didactisch vernieuwen. Al naar gelang je leervraag kies je zelf uit een workshop. Je kunt je hiervoor aanmelden via je schoolcoördinator.

Programmaboekje HOS 2019-2020

Download