NPO-Coaches regio Den Haag: Willeke Kremer en Jaap Verhagen

Voor studenten van de Hogeschool Rotterdam die behoefte hebben aan extra coaching, zijn er NPO-coaches.  Zij zijn in de regio Den Haag verantwoordelijk voor extra begeleiding van de student die vertraging heeft opgelopen, of een zetje nodig heeft bij het werkplekleren. Het doel van de coaching is een veilige omgeving te creëren, waarin de student tot actie wordt uitgenodigd die leidt tot progressie in de studie.

Meer weten over de mogelijkheden? Vraag ernaar bij je instituuts- of schoolopleider.

Programmaboekje HOS 2022-2023

Download