Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken acht Haagse schoollocaties en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

Corona-update: scholen gesloten

Vanwege de maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus zijn de HOS-scholen tot en met 6 april gesloten. In overleg met hun werkplekbegeleider en schoolopleider kunnen studenten op een alternatieve manier invulling aan hun stage geven, bijvoorbeeld door scholen te ondersteunen bij het onderwijs op afstand.