Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

De Vrije School Den Haag nieuwe HOS school!

Op 3 juni 2024 hebben de HOS en De Vrije School Den Haag een intentieverklaring getekend waarin zij met elkaar hebben afgesproken dat De Vrije School Den Haag in 2024-2025 toetreedt tot de HOS. We zijn hier erg blij mee, omdat onze studenten met deze uitbreiding in een nog rijkere variatie aan onderwijscontexten kennis en ervaring kunnen opdoen, zodat zij zich ontwikkelen tot start- en stadsbekwame docent.