Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

HOS praktijkdag/innomo 1 december geannuleerd

In verband met de corona ontwikkelingen gaan de HOS praktijkdag en innomo op 1 december niet door, omdat de tijd te kort is om alle programma onderdelen nog om te zetten naar online.

LET OP: Dit wordt dan een ‘gewone’ stagedag. Alle studenten worden op 1 december dus gewoon op hun eigen stageschool verwacht!

De HOS praktijkdag 3 en innomo op woensdag 16-02-2022 zullen hoe dan ook doorgaan: ofwel fysiek (voorkeur, mits dit kan gezien de corona situatie op dat moment) ofwel online. Hierover volgt later meer informatie.