Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken acht Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

HOS innomobijeenkomst 16 maart 2020: save the date!

Op maandag 16 maart 2020 vindt de tweede HOS innomo bijeenkomst van het schooljaar plaats! De locatie is: het Segbroek College (locatie Klaverstraat). Deze innomo bijeenkomst verzorgen we in nauwe samenwerking met de Haagse opleidingsschool Mondriaan voor mbo.

Voor de HOS studenten begint de bijeenkomst met intervisie van 14:00u-16:00u. 

Voor de HOS werkplekbegeleiders is er de mogelijkheid om van 15:00u-16:00u een workshop koppelkaarten te volgen, een praktisch instrument om theorie en praktijk te verbinden.

Voor de school- en instituutsopleiders, coördinatoren, leidinggevenden en andere betrokkenen begint de bijeenkomst om 15.45u (inloop).

Het plenaire programma (voor alle deelnemers) start om 16:00u met een opening door de voorzitters van de stuurgroepen van de HOS en Mondriaan. Vervolgens is er een lezing van Hans Kaldenbach over straatcultuur. Daarna gaan we met elkaar over dit onderwerp in gesprek in ronde tafel gesprekken. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. We sluiten de avond met elkaar af om 19.00 uur.