Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

HOS praktijkdag 4

Op 12 mei vindt de vierde HOS praktijkdag van dit studiejaar plaats. Vanwege de RIVM richtlijnen vindt deze bijeenkomst online plaats. Deze praktijkdag is voor alle studenten binnen de HOS: wo en hbo-niveau 2, 3 en 4. De hbo-niveau 1 studenten volgen een apart programma.

Werkbijeenkomsten op 12 mei

Studenten kunnen op 12 mei in twee rondes een werkbijeenkomst volgen. De eerste ronde is van 10.30 - 12.00u; de tweede ronde is van 13.00 - 14.30u.

Werkbijeenkomsten ronde 1 10.30 - 12.00u:

  • Basis ict in de klas 2 (Tim Paardekoper en David Baarspul).
  • De leerling in beeld: activerende werkvormen 2 (Emiel van der Hart en Arjen Dondorp).
  • Passend onderwijs 2: gymnasium (Linda van de Beek).
  • Gesprekstechnieken (Karen van der Worp).

Werkbijeenkomsten ronde 2 13.00 - 14.30u:

  • Basis op orde 2 (Tim Rombouts en Teun Arts).
  • Ict: de leerling in beeld 2 (Tim Paardekoper en David Baarspul).
  • Workshop RTTI (Leonie Drabbe).
  • Workshop Film je les met Iris Connect (Berend Kerkhoff en Sjaak Nuijt).

Let op: voor hbo-studenten duurt het programma wat langer, met als extra onderdeel CGI-voorbereiding onder leiding van je instituutsopleider (15.00 - 16.00u).

Meer informatie over de werkbijeenkomsten is terug te vinden in het HOS programmaboekje.