Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

HOS praktijkdag 4

Op 24 april 2024 vindt de vierde HOS praktijkdag van het schooljaar plaats. De praktijkdag is van 10.00u-16.00u bij het ‘s-Gravendreef College Leidschenveen. 

Tijdens de praktijkdag volgen studenten drie werkbijeenkomsten, in drie rondes. Op 24 april kunnen zij ter plekke kiezen welke werkbijeenkomsten ze willen volgen.  Er is keuze uit diverse bijeenkomsten, in de volgende inhoudelijke programmalijnen:

  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Pedagogische professionalisering
  • Didactische professionalisering
  • Professionalisering
  • Workshops naar behoefte