Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken acht Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

HOS startbijeenkomst 10 februari 2020

In februari gaat een nieuwe groep studenten binnen de HOS starten met hun opleidingstraject. Voor deze studenten vindt op maandag 10 februari 2020 (9:00u-11:30u, locatie: Segbroek College,  Klaverstraat 7, 2565 BT Den Haag) de startbijeenkomst plaats. Tijdens deze startbijeenkomst maken de studenten kennis met de HOS, de verschillende scholen en de eigen stageschool. Ook gaan zij zelf aan de slag met informatie verzamelen over hun stagetraject.