Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

HOS startbijeenkomst en innomo

Op 13 september is de HOS startbijeenkomst en eerste innomo van het nieuwe schooljaar bij het Corbulo College. We vertellen je dan graag meer over jouw traject binnen onze opleidingsschool. Aansluitend neemt Marcel van Herpen ons in een inspirerende innomo mee in de wereld van pedagogische vernieuwing. 

Wat is een ‘innomo’? 

De zogenaamde innomo bijeenkomsten (innovatieve modules) vormen een belangrijke impuls voor vernieuwing binnen de HOS. Innomo’s zijn innovatieve modules als centrale pijlers in onze opleidings- en professionaliseringsactiviteiten. Er vinden jaarlijks diverse HOS innomobijeenkomsten plaats voor alle betrokkenen binnen de HOS: studenten, docenten, opleiders, begeleiders en leidinggevenden.   

Thema innomo 13 september: pedagogisch innoveren 

De innomo van Marcel van Herpen gaat in op pedagogisch innoveren. Zie www.marcelvanherpen.nl