Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

HOS startbijeenkomst op 7 september

Op woensdag 7 september 2022 (8.30 - 17.00u, Roemer Visscher College en middag op de eigen school) is de startbijeenkomst van de HOS voor alle wo- en hbo-studenten die in september starten bij de HOS met het praktijkdeel van hun opleiding.  Tijdens de bijeenkomst wordt meer verteld over het traject binnen onze opleidingsschool. In de middag gaan de studenten naar de eigen school om kennis te maken en praktische zaken te regelen.