Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken acht Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

Innomo 17 februari: brein in het onderwijs

De zogenaamde innomo bijeenkomsten vormen een belangrijke impuls voor vernieuwing binnen de HOS. Op 17 februari verzorgt Ria van Dinteren van 16.00u tot 17.30u een online lezing over brein in het onderwijs (in samenwerking met de mbo opleidingsschool Mondriaan), zie http://www.riavandinteren.nl/.

In deze innomo wordt je brein aan het werk gezet en krijg je inzicht in:

  • De werking van het brein: hoe leren werkt en wat zijn belangrijke inzichten over de werking van ons brein in relatie tot leren.
  • De vijf principes voor beter leren: veiligheid, voeding, verbinding, emotie en focus/herhaling.
  • De toepassing van de principes op de eigen programma’s.