Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

Nieuwe datum afsluitende bijeenkomst HOS: 5 juni 2024

In verband met de examenuitslagen (die op 12 juni bekend worden), is besloten om de HOS afsluitende bijeenkomst en innomo te verplaatsen van 12 naar woensdag 5 juni 2024 (14.30u-19.00u).

Noteer dus 5 juni in de agenda! De locatie blijft hetzelfde (Christelijk Gymnasium Sorghvliet).