Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

NPO-Coaches regio Den Haag: Willeke Kremer en Jaap Verhagen

Voor studenten van de Hogeschool Rotterdam die behoefte hebben aan extra coaching, zijn er NPO-coaches.  Zij zijn in de regio Den Haag verantwoordelijk voor extra begeleiding van de student die vertraging heeft opgelopen, of een zetje nodig heeft bij het werkplekleren. Het doel van de coaching is een veilige omgeving te creëren, waarin de student tot actie wordt uitgenodigd die leidt tot progressie in de studie.

Meer weten over de mogelijkheden? Vraag ernaar bij je instituuts- of schoolopleider.