Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

HOS Online praktijkdag 2 en innomo: 25 november 2020

Op woensdag 25 november 2020 is de tweede HOS praktijkdag en innomo van dit schooljaar. In verband met de RIVM richtlijnen vindt deze praktijkdag / innomo online plaats. Deze praktijkdag is voor alle studenten binnen de HOS: hbo en wo. 

HOS Praktijkdagen

Dit schooljaar biedt de HOS in totaal vier praktijkdagen (1 per onderwijsperiode). In de praktijkdagen maak je als student zelf een keuze uit de werkbijeenkomsten die je op dat moment wil volgen, passend bij jouw leervragen en -doelen. Het is aan te raden om de keuze voor de werkbijeenkomsten in overleg met jouw schoolopleider te maken: welke bijeenkomsten passen het beste bij jouw leertraject op dit moment? Let op: verschillende onderdelen van het HOS opleidingsprogramma bestaan uit meerdere bijeenkomsten. Het is belangrijk om deze bijeenkomsten zoveel mogelijk in combinatie te volgen: bijvoorbeeld tijdens praktijkdag 1 (30 september 2020) volg je basis ict in de klas 1, praktijkdag 2 (25 november 2020) volg je dan basis ict in de klas 2.

Meer informatie over de inhoud van de diverse bijeenkomsten is te vinden in het HOS programmaboekje 2020-2021.

Innomo op 25 november

De zogenaamde innomo bijeenkomsten (innovatieve modules) vormen een belangrijke impuls voor vernieuwing binnen de HOS. Innomo’s zijn innovatieve modules als centrale pijlers in onze opleidings- en professionaliseringsactiviteiten. Op 25 november verzorgt Hans Kaldenbach een online lezing over straatcultuur. Daarna gaan we met elkaar over dit onderwerp in gesprek in online groepsgesprekken (onder leiding van je schoolcoördinator).

9.00 - 10.00u Innomo met Hans Kaldenbach (livestream)

10.00 - 10.30u  Online groepsgesprekken met studenten van je eigen stageschool, onder leiding van je schoolcoördinator                                            

Werkbijeenkomsten op 25 november

Je kunt op 25 november in twee rondes een werkbijeenkomst volgen. De eerste ronde is van 10.30 - 12.00u; de tweede ronde is van 13.00 - 14.30u.

Werkbijeenkomsten ronde 1 10.30 - 12.00u:

  • Basis op orde 2 (Tim Rombouts en Teun Arts)
  • Ict: de leerling in beeld 2 (Tim Paardekoper en David Baarspul)
  • Passend onderwijs 2: gymnasium (Linda van de Beek)
  • Praktijkonderzoek: vragenuur (Emiel van der Hart en Arjen Dondorp)
  • Hybride lesgeven en activerende didactiek (Sam Baarspul)

Werkbijeenkomsten ronde 2 13.00 - 14.30u:

  • Basis op orde 3: het vmbo (Tim Rombouts en Teun Arts)
  • Basis ict in de klas 2 (Tim Paardekoper en David Baarspul)
  • De leerling in beeld: activerende werkvormen 2 (Emiel van der Hart en Arjen Dondorp)
  • Hybride lesgeven en activerende didactiek (Sam Baarspul)

Meer informatie over de meeste werkbijeenkomsten vind je in het HOS programmaboekje. De werkbijeenkomsten ‘hybride lesgeven en activerende didactiek’ en ‘praktijkonderzoek: vragenuur’ zijn extra toegevoegd aan het programma.

Vragen aan je instituutsopleider

Tijdens de pauze, tussen 12.00 en 13.00u, kun je desgewenst terecht bij je instituutsopleider voor het stellen van vragen.

Intervisie

Intervisie vindt op een ander moment plaats op de eigen stageschool onder leiding van je schoolopleider. Stem hierover af met je schoolopleider.