Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

Startbijeenkomst hbo HOS

Woensdag 15 september 2021, 08.30 - 17.00u

Locatie: Roemer Visscher College (vanaf 11.30u op de eigen stageschool)
Roemer Visscherstraat 106 
2533 VG Den Haag

Voor: alle hbo-studenten binnen de HOS (niveau 2, 3 en 4)

Doel: we vertellen je tijdens deze bijeenkomst graag meer over jouw traject binnen de HOS. In de middag ga je naar je eigen school om kennis te maken en praktische zaken te regelen.