Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving

Meer over de HOS

De Haagse Opleidings-school (HOS)

Binnen de Haagse Opleidingsschool (HOS) werken negen Haagse scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten. De HOS biedt ruimte voor proberen en experimenteren.

Actueel

Startbijeenkomst wo HOS

Woensdag 8 september 2021, 08.30 - 17.00u

Locatie: Gymnasium Sorghvliet (vanaf 11.30u op de eigen stageschool), Johan de Wittlaan 22, 2517 JR Den Haag

Voor: alle wo-studenten binnen de HOS 

Doel: we vertellen je tijdens deze bijeenkomst graag meer over jouw traject binnen de HOS. In de middag ga je naar je eigen school om kennis te maken en praktische zaken te regelen.