Partners

Pieter Groen

Pieter Groen is een scholengemeenschap voor (tweetalig) mavo, havo en vwo in Katwijk. Wij zijn een school in ontwikkeling: Science, Engels en internationalisering zijn belangrijke pijlers in school. ICT is/ondersteunt belangrijke innovatie. Eigenaarschap en maatwerk zijn voor zowel leerlingen als personeel belangrijke uitgangspunten.

De kernwaarden van Pieter Groen zijn: TTO en internationalisering, Science, persoonlijk en gepersonaliseerd en succesvol doorstromen.

Missie / visie

Visie: In de ontwikkeling van het onderwijs op PG staat het eigenaarschap van het leerproces centraal. We geven de leerling gereedschappen in handen om te kunnen functioneren in een internationale samenleving die zowel qua technologie als sociale structuur in hoog tempo verandert.

Missie: Op PG leer en ontdek je samen. Naast een diploma geven we de leerling gereedschappen om als wereldburger te functioneren waarin ICT, techniek en Engels een belangrijke rol spelen. Persoonlijke aandacht dmv coaching, maatwerk en feedback staan voorop. We zijn constant bezig om onszelf als school te ontwikkelen in samenwerking met collega scholen, vervolgopleidingen en bedrijfsleven.

Onderwijsconcept        

De laatste jaren is er flink geïnnoveerd op Pieter Groen. Alle leerlingen starten met een IPad (groot aantal vakken werkt vooral digitaal) maken een keuze voor één van de talentklassen en daarnaast kunnen zij een groot deel van de lessen in het Engels volgen op ieder niveau.

Katwijk is een ondernemende gemeenschap en dat zien wij terug in school. Daarom zijn wij school voor ondernemend leren (SOL) en VECON business school. Leerlingen krijgen vanaf leerjaar één veel coaching en kunnen gebruik maken van roostervrij leren.

Denominatie    

Protestant Christelijk

Omvang            

1480

Leerlingenpopulatie     

De leerlingen komen hoofdzakelijk uit Katwijk.

Team / werken bij         

Op PG werken we in een verticale teamstructuur. Daarnaast hebben we ook een TTO team.

Bijzondere vakken / activiteiten

  • Talentklassen: (musical, sport, wetenschap)
  • Mavo: programmeren
  • VWO : Big History,
  • Computer Science

Kansen & mogelijkheden voor vernieuwing       

De school ondergaat in de zomer van 2021 een verbouwing waardoor onderwijsvernieuwing gerealiseerd kan worden. Er komt een groot sciencelab, een collegezaal, een greenroom en we realiseren extra werkplekken voor leerlingen. Onderwijskundige voorbereidingen starten in schooljaar 20 -21.

LOB ondergaat een vernieuwing binnen de verschillende afdelingen.